Dio ha cura di noi – Walmir Alencar [Brasile]

Dio ha cura di noi – Walmir Alencar [Brasile]

D       Bm        A         Em            D      G/A
Dio ha cura di noi / Sì, Lui prende cura di noi

       Em       D/F#         G          A          Em          G/A      D
Lui riversa l’amore e la grazia in noi / Sì, Lui prende cura di noi

     Em            Bm         A                         Em        Dsus4/G A
Lui saprà consolare gli amati suoi / nelle angosce ci libere-rà

    Em           D/F#      G       Em        G                   A
E così ci ha promesso e lo farà / ogni lacrima asciugherà

Bm           A/B  D        G           Em              A
Rialzati! Rallegrati!  Afflizioni il mondo, sì porterà

    Bm           A/B  D         G         G/A      D
Ma rialzati! Rallegrati! Il Signore vittoria ci dà.

 

[325]